Ik heb een klacht

 • uw klacht is een individuele aangelegenheid tussen de huurder en De Goede Woning.
 • De Sleutel kan hierbij de huurder begeleiden/adviseren, maar is nimmer partij.
 • Wanneer er sprake is van een schrijnend geval of van (een zekere mate van ) collectiviteit kan de klacht door De Sleutel besproken worden met De Goede Woning.

Hoe bereiken klachten De Sleutel?

U kunt De Sleutel informeren of advies vragen door een e-mail te sturen of uw klacht in te spreken  via telefoonnummer (055) 521 46 10.  U word dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Welke wegen kan De Sleutel bewandelen?

 • adviseren: in de meeste gevallen is het voldoende dat De Sleutel de klager informeert of adviseert.  Bij ernstige klachten kan het nodig zijn dat De Sleutel nadere informatie opvraagt bij de klager of De Goede Woning.  Dit gaat altijd in overleg met de klager.
 • de klacht overdragen aan de Bewoners Commissie( BC): wanneer het een onderwerp betreft dat binnen de de BC kan worden opgepakt en worden besproken met de woonconsulent zal De Sleutel de klacht overdragen aan de betreffende BC.
 • bespreken met De Goede Woning: zonder partij te zijn, kan De Sleutel de klacht  bespreken met De Goede Woning.

Klachtbegeleiding.

Wanneer De Sleutel de klacht begeleidt zal:

 • de secretaris de klacht archiveren;
 • de klacht worden besproken binnen het (dagelijks)bestuur;
 • de klacht wanneer nodig worden toegewezen aan een BC of bestuurslid:
 • de klager worden geïnformeerd over de voortgang en afhandeling.
 • Wilt u precies weten hoe alle procedures rondom klachten zijn? Leest u dan verder bij -  Actueel / Wat wilt u weten over  - Procedures (niveaus) klacht: