Verslag vergadering BC Drosera op 4 september 2019.

 Aanwezig namens de BC : Mieke van der Velden .

Aanwezig namens de BC :Christa en Veronique.

Aanwezig namens de sleutel :Leni Kox

Door omstandigheden is er voor deze vergadering geen agenda gemaakt.

BC lid Frieda is plotseling overleden , en de man van BC lid Mieke van der Velden is op dat moment erg ziek .

Carlo is er mee gestopt …..want die kreeg een andere baan ,en zag het niet meer zitten, hij had het gevoel dat hij aan een dood paard wordt getrokken .

In deze vergadering wordt teruggekomen op zaken die in een eerdere vergadering zijn besproken.

Er zou een afspraak worden gemaakt met Emil over het het schilderwerk ,maar er is nog niks vernomen.

Het veiligheidsgevoel raakt steeds verder weg.

Onder andere dat mededeling kastjes die in de lift hingen verdwenen zijn, maar gelukkig hangen er nu nieuwe mededelingenkastjes .

Het gevoel blijft dat het afglijd .

 

De veranderingen in de flat gaan erg snel ,dit komt natuurlijk ook omdat de oude bewoners op leeftijd zijn.

Christa geeft aan dat deze veranderingen niet zijn tegen te houden,

Het gebeurt overal, het is begrijpelijk dat het even wennen is.

Bewoners kunnen een persoonlijke klacht indienen bij DGW,

dan ligt vast hoe erover gedacht wordt.

Het veranderd het beleid niet .

 

Er is al eens gesproken over een zonnescherm of rolluiken .

Veel bewoners willen het niet omdat ze dan bij een verhuizing met een duur scherm zitten ,kan het niet worden aangelegd door DGW en dat er dan iets wordt berekend bij de servicekosten ?

Christa vraagt Adri om dit te onderzoeken, er komt terug koppeling .

 

Wat betreft de aankleding van de Hal :Machteld wordt ingehuurd om samen met de bewoners commissie te kijken wat mogelijk is.

Met een klein budget

Christa maakt een afspraak met Machteld.

 

Ruimte bij de stortkoker: Jan en Adri zouden daar met de brandweer naargelang kijken, dit gebeurt na de vakantie, dus wordt vervolgd.

 

Burendag :als de BC een burendag organiseert is er een  spullen uitleen voor en door bewoners.

Mieke stelt voor om een busje te huren en dan met een paar

Ouderen op pad te gaan .Ze zet het op de mail .

Christa kijkt wat DGW eventueel kan betekenen.

 

Terug koppeling van vragen gaat via Jan of Adri ,eigenlijk alles via Adri ,want Jan gaat met pensioen .

 

Alois wil graag een sleutel van de schoonmaakkast beneden.

Hij kan dan water pakken voor onkruid bestrijding .

 

Volgende vergadering is op 15 januari 2020