Afspraken Lief en Leed

Leden Bewonerscommissies (BC).

 • Huwelijk, geboorte en afscheid               -  Kaart van het bestuur.
 • Overlijden (bij ontvangen kaart)             -  Bestuursafvaardiging naar condoleance.
 • Overlijden na lidmaatschap BC               -   Kaart van het bestuur.

Bestuursleden en vrijwilligers.

 • Verjaardag   -  
 • Ziekte of ziekenhuisopname                     -  Kaart en bloemen van het bestuur.
 • Huwelijk of geboorte                                  -  Kaart en bloemen van het bestuur.
 • Afscheid                                                        -  Tijdens etentje in december een                                                                                   cadeau ter waarde van €20 per                                                                                     zittingsjaar met een maximum van                                                                               €100  en bloemen.
 • Overlijden                                                     -  Bestuur naar condoleance.
 • Overlijden na bestuurslidmaatschap       -  Kaart van het bestuur.

Raad v Commissarissen (RvC).

 • Afscheid RvC-lid namens de huurders   -  Lunch met DB en cadeau ter waarde van € 50.
 • Overige situaties                                          -  Kaart (mail) namens het bestuur.

De Goede Woning (DGW).

Per situatie bekijken we in welke mate De Sleutel contact had met de betreffende medewerker.

 

Verantwoordelijk voor dit proces:  Marlies van de Merwe (Secretaris).

Zij houdt dit in de gaten en voert het uit of stuurt iemand aan dit uit te voeren.