VERGADERING BC MANDALA 29-10-2020

TIJD: 13.30 UUR TOT 14.30 UUR

PLAATS: IN DE GROTE HAL VAN MANDALA. ( OP AFSTAND VAN 1.50 METER.)

AANWEZIG: DICK DE VRIES, PLEUN DE HEER, DAAN ROOZENBOOM, REINA WILBRINK EN ONLINE KRISTA BROUWER. SIENY KALKSMA. HENK VAN KESTEREN IS NOG AFWEZIG WEGENS ZIEKTE.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Opmerkingen verslag 1 Oktober 2020, geen.
 3. Mededelingen de Sleutel, Reina geeft aan een fijne vergadering van het bestuur van de Sleutel te hebben gehad.
 4. Mededelingen DGW.,

 _ Daan geeft aan dat de toiletten in de grote hal nu tijdelijk zijn afgesloten vanwege Corona besmetting gevaar. ( veel mensen van allerlei takken van dienst en bewoners maakten er gebruik van )

De vloeren zijn verweerd, oude schade komt weer naar boven, hier wordt overleg over gepleegd.

De beton randen op het muurtje buiten zijn nog vies, dit komt omdat een kwaliteitscontroleur hier eerst naar moet kijken alvorens ze schoon gemaakt kunnen worden. ( breekt af bij hoge druk erop, slecht van kwaliteit )

Krista vraagt of we akkoord gaan nog even te wachten met het uitbrengen van het info boekje voor nieuwe bewoners tot we meer weten over de ruimte die na 1 Januari 2021 beschikbaar komt voor de bewoners. Dat kan er dan nog in mee genomen worden. Iedereen is akkoord. Het wordt een stijlvol boekje!

Een bewoner had een klacht over de verwarming van de gang bij de voordeuren, hij vond het er koud.

Pleun heeft ze allemaal nagelopen, staan op stand 1. ( vorstvrij houden )

We zouden het fijn vinden als de toegangsdeur afgesloten blijft, bevalt ( op een enkeling na ) prima! Veiliger!

Een X aantal bewoners komen ondanks de RIVM regels met meerderen bijeen in een huiskamer om koffie te drinken, we hebben een brief opgehangen met het verzoek de regels te respecteren namens de BC.

Bewoners geven nu al massaal aan niet naar Orca te zullen gaan als de grote zaal dicht gaat.

 1. Ingekomen stukken, geen.
 2. Datum volgende spreekuur Maandag 30 November 2020 van 11.00 uur tot 12.00 uur in de grote hal van Mandala.
 3. Zitting nemen Dick de Vries en Pleun de Heer.
 4. Datum volgende vergadering; Donderdag 3 December 2020 van 13.30 uur tot 14.30 uur in de grote hal van Mandala.
 5. Rondvraag en afsluiting door de voorzitter.

 

Met vriendelijke groet namens de BC Mandala,

 

Sieny Kalksma.

 

VERGADERING BC  MANDALA OP DONDERDAG 1 OKTOBER 2020.

TIJD: 13.30 TOT 14.30 UUR.

PLAATS; IN DE GROTE HAL VAN MANDALA. OP AFSTAND.

AANWEZIG: Dick de Vries, Freek Hogenhout, Pleun de Heer, Daan Roozenboom, Reina Wilbrink en via video verbinding Krista Brouwer.  

Afwezig met kennisgeving, Henk van Kesteren.

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Opmerkingen verslag 3 September , in vorige de naam van Dick verzuimd te vermelden als degene die over de grote lift melding deed van herhaaldelijk weigeren.
 3. Mededelingen de Sleutel, Reina en Krista bevestigen dat de bespreking met de gemeente niet door is gegaan op 13 Juli jl., deze zal op 12 Oktober online plaats vinden.

Reina geeft aan dat er een fijne bijeenkomst bij De Sleutel is geweest met Krista Walter als afscheid, Krista vertrekt bij DGW.

 1. Mededelingen DGW : Daan heeft geen mededelingen.

Krista Brouwer geeft aan dat het vloeren bedrijf Progenta zal kijken naar de vloeren, na het herstel vorig jaar zijn er weer op vele plaatsen lelijke randen en plekken ontstaan.  Ook zegt Krista dat er een nette brief hangt bij de ingang omtrent de afsluiting van de deuren i.v.m. Corona.  Wij allen willen de deuren graag gesloten houden ! De Jeu de Boule baan van Mandala heeft ruim aandacht gekregen in het Woonmagazine.

 1. Ingekomen stukken; Een bewoonster klaagt over de bel van de zorgunit, ze zegt er hinder van te hebben en vraagt of dit uit of zachter kan, Pleun gaat dit navragen bij de Zorggroep.

Ook klaagt een bewoonster over het hondje van een bewoonster die zowel binnen als buiten losloopt, mevrouw zal gevraagd worden een klacht in te dienen hierover bij Daan en DGW.  Krista geeft ook aan dat in de algemene huur voorwaarden staat dat honden aangelijnd dienen te zijn binnen Mandala en geen overlast mogen geven.

 • Dick geeft aan blij te zijn met de prima LED verlichting bij de hoofdingang van Mandala !! Hij kan nu goed het sleutelgat vinden !
 • Krista zal navraag doen bij DGW omtrent de kleding en schoen verkoop in de grote hal, is hier een protocol voor ?
 • De zaalmedewerkers hebben Pleun gevraagd de coördinatie hiervan over te nemen daar de zaal medewerkers op termijn hier stoppen met hun werkzaamheden.

De kleding verkopers betaalden hier 40,00 per keer voor, waar moet dit geld nu naar toe ? Mond kapjes plicht en voldoende afstand zijn een voorwaarde. ( RIVM richt lijnen)

 • De koffie bijeenkomsten op Zaterdag en Zondag in de hal bij de brievenbussen moeten op anderhalve meter afstand van elkaar, hier wordt vaak niet aan voldaan. Krista zal overleggen hierover met DGW.
 • Freek informeert naar het info boekje voor nieuwe bewoners, Krista zegt hier spoedig de laatste hand aan te leggen en het dan bij nieuwe huur overeenkomsten aan de bewoner(s) te overhandigen.
 • Ten slotte geeft Freek Hogenhout aan te stoppen als lid van de BC
 • Freek, bedankt voor je inzet de afgelopen jaren !! Het ga je goed!
 1. Datum volgende spreekuur Maandag 26 Oktober 2020 van 11.00 uur tot 12.00 uur in de grote hal van Mandala
 2. Zitting hebben Dick en Pleun.
 3. Datum volgende vergadering Donderdag 29 Oktober 2020 van 13.30 tot 14.30 uur in de grote hal van Mandala.
 4. Rondvraag en afsluiting door de voorzitter.

 Met vriendelijke groeten namens de BC  Mandala,

 Sieny Kalksma.

VERSLAG BESTUURSVERGADERING BC MANDALA 03-09-2020

PLAATS: IN DE GROTE HAL VAN MANDALA OP RUIME AFSTAND VAN ELKAAR.

Aanwezig; Dick de Vries, Freek Hogenhout, Pleun de Heer, Reina Wilbrink en Daan Roozenboom.  Via videobellen Krista Brouwer.

Afwezig; Henk van Kesteren, revalideert  in Randerode.

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Opmerkingen verslag 30 Juli, geen.
 3. Mededelingen de Sleutel; Reina geeft aan dat de Bewoners Commissie en de Activiteiten Commissie gescheiden dienen te blijven.  S. zoals in het verslag van 30 Juli staat was Reina die dag afwezig MET kennisgeving!
 4. Mededelingen DGW , Opdracht is gegeven de verzakte bestrating te herstellen.

Krista geeft aan dat in het volgende woonmagazine de Jeu de Boule baan met spelers in de picture staat.

Als de plannen voor de herinrichting van de zaal bekend zijn zal ook het foto behang ter sprake komen ( Veluwe afbeelding met herten oid )

Makkelijker is een verbinding met Krista via een laptop, duidelijker.

Geïnformeerd zal worden of de bewoners het een goed idee vinden om de tussendeur gesloten te houden, dit komt wel de veiligheid ten goede tezamen met de camera bewaking ! Daan zal de Firma Hollander nog vragen om bestickering op de deur zo dat men weet  er camera bewaking is in Mandala.

 Pleun zal een brief maken met de vraag wie er evt. op tegen is.

Ook de aannemers e.d. hebben geen sleutel, nadeel, maar weegt niet op tegen de voordelen. ( veiligheid voor onze kwetsbare bewoners )

 5 Ingekomen stukken ;

Freek meld dat hij aan de politie heeft doorgegeven dat er reeds lange tijd een auto op de parkeerplaats staat met een lekke band, de politie gaf aan dat ook de APK van deze auto is verlopen en zal de eigenaar benaderen.

 Daan geeft aan dat op de begroting van 2021 de zonneschermen onder de loep zullen worden genomen. Een kwaliteit controleur zal ze inspecteren. Even op de begroting zetten voor Peter van het Wout voor januari 2021.

 De lampen aan de buiten zijde ( straat zijde) branden de hele nacht vol, energie verspilling! Daan neemt dit op!

 De grote lift in de hal is voortdurend stuk, werkt een dag en dan weer kapot, Orona is van de week al drie keer geweest om te repareren, erg lastig! ( ook de begrafenis ondernemer moest het stellen met de kleine lift ! ) Ook werken nog steeds niet in alle liften de etage aanduiding!

 Sieny oppert het plan om een ruimte in Mandala geschikt te maken voor logees van bewoners, zodat die dat tegen betaling kunnen gebruiken.

Zou bv.. het appartement dat de fysio gebruikt op de eerste etage geschikt voor zijn.

Overigens valt het op dat er steeds meer nieuwe bewoners komen die niet passen tussen de huidige bewoners, mindere sociale klasse !!

 Pleun en Krista geven aan dat erop Maandag 12 oktober a.s. weer overleg is met de wethouder van de gemeente Apeldoorn te samen met DGW en de Zorg groep Apeldoorn en een delegatie van Mandala, te weten Pleun en Freek en Gerda betreffende een nieuwe indeling voor recreatie voor de bewoners na sluiting van de grote zaal.

 Anonieme brieven die in de hal van Mandala liggen of op de prikborden  graag voorzien van afzender ! Anders zullen ze worden verwijderd.

 

 1. Datum volgende spreekuur Maandag 28 september van 11.00 uur tot 12.00 uur in de grote hal van Mandala.
 2. Pleun en Sieny hebben zitting op dit spreekuur.
 3. Datum volgende vergadering ; Donderdag 1 oktober 2020 van 13.30 tot 14.30 in de grote hal van Mandala.
 4. Rondvraag en afsluiting door de voorzitter.

 

 Met vriendelijke groeten namens de BC  Mandala,

 

Sieny Kalksma.

 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING BC MANDALA 30-07-2020

Vergadering BC  Mandala op Donderdag 30 Juli 2020. Tijd: 13.30 uur tot 14.30 uur.

Plaats : In de grote hal van Mandala op ruime afstand van elkaar.

Aanwezig: Dick de Vries, Freek Hogenhout, Pleun de Heer, Daan Rozenboom en Sieny Kalksma.

Afwezig met kennisgeving : Reina Wilbrink.    Henk van Kesteren i.v.m. ziekenhuis opname.

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Opmerkingen verslag 2 Juli 2020, geen.
 3. Mededelingen de Sleutel, geen.
 4. Mededelingen DGW,

Daan geeft aan de firma Schaufeli ingeschakeld te hebben i.v.m. de verzakte bestrating her en der, afspraak 3 september.

De vloer op de derde etage is door nieuwe bewoner beschadigd, verzekeringswerk !

De lantaarns buiten zullen weer rechtgezet worden door de firma Loohuis.

De binnen verlichting wordt onder de loep genomen door de firma Loohuis, kapotte lampen vervangen door LED en t.z.t. de lampjes bij de voordeuren ook , daar moet dan ook een nieuwe armatuur bij.

Gekeken wordt of de grote lampen in de gangen in de nacht uit zouden kunnen, dit is technisch gezien nogal lastig.

De buiten ramen zijn nog niet altijd even schoon na de bewassing, op de kleine onderramen zit kalkaanslag die er niet af gaat.

Toilet brillen worden door DGW slechts vervangen als ze kapot zijn.

Daan heeft notie genomen van de aanhanger die continue op onze parkeerplaats staat en onderneemt actie in deze.

De firma “ Keus” schoonmaak heeft de werkzaamheden dus overgenomen, beter dan de vorige firma !

Komen op Maandag, Woensdag en Vrijdag.

Vanuit de BC komt de vraag of in het infoboekje ook belangrijke telefoon nummers gezet kunnen worden, Buurtapotheek, Politie ( niet dringend) Brandweer, Alarm nummer 112.

 1. Ingekomen stukken,

Pleun de Heer heeft concept plattegronden gemaakt voor de nieuwe ruimte voor de bewoners van Mandala als straks de grote zaal wordt gesloten. Hij zal deze een voor een indienen bij DGW ter beoordeling, er zal gekeken worden naar de goedkoopste oplossing.

Voor oktober moet hier uitsluitsel over zijn, want dan is er weer een gesprek hierover met de gemeentelijke wethouder, DGW en de ZGA.

Als voorbeeld wordt genoemd Westerzande, waar de bewoners een eigen ruimte hebben voor recreatie.

Meubilair zullen we w.s. over nemen van de ZGA.

Per 1 januari 2021 zal de ontmoetingsplek Mandala sluiten, Wij zijn dan aangewezen op de ontmoetingsplek in Orca.

 1. Datum volgende spreekuur Maandag 31 Augustus 2020 van 11.00 uur tot 12.00 uur in de grote hal in Mandala.
 2. Pleun de Heer en Dick de Vries zullen zitting hebben.
 3. Datum volgende vergadering Donderdag 3 september 2020 van 13.30 uur tot 14.30 uur in de grote hal van Mandala. ( met anderhalve meter afstand)
 4. Rondvraag en afsluiting door de voorzitter.

Gedacht wordt aan een samen voegen van de BC en de activiteiten commissie daar het deels in elkaar overloopt.

Daan geeft aan dat de toilet beneden bij de grote hal slechts 1 maal per week wordt schoon gemaakt, veel risico op Corona besmetting, beter is deze toilet af te sluiten !!

Over de camera bewaking zijn enkel positieve berichten ontvangen!

Met vriendelijke groet namens de BC  Mandala,

Sieny Kalksma.

 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING BC MANDALA 02-07-2020

Plaats; op het buiten terras van Mandala. Tijd: 13.30 uur tot 14.30 uur.

Aanwezig: Dick de Vries, Henk van Kesteren, Pleun de Heer, Krista Brouwer,  Reina Wilbrink, Daan Roozenboom en Sieny Kalksma. Afwezig met kennisgeving, Freek Hoogenhout.

 1. Opening en welkom door de voorzitter,aan allen en speciaal ook aan Pleun de Heer als nieuw lid van de BC
 2. Opmerkingen verslag 27 Februari 2020, geen.
 3. Mededelingen de Sleutel; in verband met de afwezigheid van Freek zal de foto op de volgende vergadering worden gemaakt ( 30 Juli) Een foto van het gebouw zal ik eerdaags maken en doorsturen.
 4. Mededelingen DGW; Daan geeft aan dat de Jeu de Boule banen zijn geharkt en bijgevuld. Aan de westzijde zijn voor de uitgang paaltjes geplaatst zodat men geen auto voor de deur kan parkeren. De houten banken buiten zijn schoon gespoten met de hoge druk reiniger. De Firma Loohuis zal alle verlichting nalopen, er waren klachten over lampen die kapot zijn. De fietsenschuren zijn opgeruimd, overtollige fietsen en rommel opgeruimd, de losse radiator zal nog worden verwijderd. De sprekende liftaanduiding is in twee van de vier liften oké, andere twee moeten nog aangepast. Daan zal installatie bedrijf Hollander vragen wat mogelijkheden zijn voor een duidelijker belpaneel. De belijning op de vloer voor de grote lift voor de scootmobielen zijn onder de aandacht van Daan.  Voor de fietsen schuren is een hele baan verzakt, ook hier is Daan voor aan het informeren hoe of wat te doen.
 5. Krista Brouwer zegt blij te zijn voor onze bewoners dat de camera beveiliging er de 16e Juli komt ! bewoners zijn er ook blij mee! Er zal zeer zorgvuldig mee worden omgegaan, volgens de wettelijke richtlijnen.  Krista heeft een voorbeeld welkomst brief voor nieuwe bewoners bij ons achtergelaten, we zullen allen kijken of we nog graag aanpassingen zouden zien hierop en dat weer terug koppelen naar Krista.  Per 1 Juli 2020 is schoonmaak bedrijf Keus hier te werk gesteld. Krista laat een drietal ontwerpen achter ten behoeve van een nieuw pad vanaf Mandala naar Orca en het winkel plein.  Het Cruyff Court Plus Morinistraat gebied.
 6. Ingekomen stukken; een bewoner geeft aan dat de ventilatie niet goed werkt, Pactum installatie heeft daar reeds naar gekeken en geeft aan dat het de bedoeling is dat in alle appartementen onderhoud gepleegd zal worden aan het ventilatie systeem.
 7. Pleun de Heer geeft aan op Maandag 13 Juli 2020 in gesprek te gaan met Nathan Stukker en M. Buijsse van de gemeente Apeldoorn en met Margje Mahler, directeur Zorggroep Apeldoorn en met Krista Walter en Krista Brouwer van DGW. Freek Hogenhout en Gerda van t Erve gaan mee namens de bewoners van Mandala.
 8. Datum volgende spreekuur Maandag 27 Juli 2020 van 11.00 uur tot 12.00 uur beneden in Mandala
 9. Dick de Vries en Henk van Kesteren zullen aanwezig zijn.
 10. Datum volgende vergadering Donderdag 30 Juli 2020. ( 13.30 uur tot 14.30 uur ergens beneden in Mandala. ( Of bij mooi weer buiten)
 11. Rondvraag en afsluiting door de voorzitter.

Met vriendelijke groet namens de BC Mandala,

Sieny Kalksma.