VERSLAG BESTUURSVERGADERING BC DE SPRENGEN 25-02-2020

Bewonerscommissie de Sprengen

 Notulen nr 15a dd 1-10-2019 bij Tiny.

Aanwezig: Mieke, Tiny, Hadja en Reina (dacht ik). Ik was er niet, omdat ik te laat uit Harderwijk was vertrokken, alwaar ik een muziekrepetitie met mijn instrumentenploeg van mijn koor had.

Ik kwam om 14.00 uur aan en toen was iedereen al weg.

Aan Mieke heb ik toen per mail gevraagd of ik de notulen van de vergadering van 1-10 '19 toegestuurd kon krijgen.

Tot op heden heb ik die nog niet gezien,

Notulen nr 15 b 19-12-2019

En bericht naar Mieke en Reina (Tiny heeft geen mailadres) met de mededeling dat Jan (voorzitter vd BC-Besturen) van De Sleutel mij vroeg naar de notulen van 1-10-'19.  Aan Mieke gevraagd (als ze er zijn) deze Notulen door te sturen naar De Sleutel. Zij meldde dat dat was gebeurd.

  Notulen nr 16

Vergadering dd 11-02- '20 bij Meri om 12.30 uur.

Aanwezig: Hadja (GoWo), Reina (met Veronique) van De Sleutel. Mieke (voorzitter BC De Spengen) en Meri (lid BC De Sprengen en scribent). Tiny afwezig.

 Mieke heet ons welkom en wenst een “Gelukkig Nieuwjaar” voor ons allen als BC.

Mededelingen van Mieke:

  • De Victorschool heeft contact met haar opgenomen met de melding dat ze met de waarschuwingsbordjes (voor de snelheid van het autorijden in onze buurt en de buurt van de school) bij de school hebben gestaan in de maand juni en dat zij dat in de toekomst meer keren zullen gaan doen. Waarvan akte. We houden de vinger aan de pols.
  • AID (hartbewakingsapparaat): hierover (waar hangen ze) heeft ze met Jan v Eijk (Buurtregisseur Orden) contact opgenomen.Jan weet van niets, maar zal het uitzoeken en haar terug bellen. Dat gebeurde niet. Na speurwerk van Mieke zijn de volgende plekken aan ons bekend: Bij AH, bij het Kruisgebouw, Bij het belastingkantoor (1e gebouw).Voor het openen is een sleutel nodig. Die is alleen maar in het bezit van de AID. Dus: ALTIJD 1-1-2

BELLEN voor AID. (Slim om een stukje hierover in Sleutelwoord te plaatsen vinden we in onze BC)

Wat verder ter tafel komt

  • Verwaarloosde tuinen en achterpaden. Dit is een steeds terugkomend probleem. Het artikel in Sleutelwoord heeft maar even geholpen.. Over de verwaarloosde tuinen zegt Hadja (consulent GoWo) dat de GoWo die mensen daar op aanspreekt.

We stellen voor:

  1. A) er een flyer met antwoordstrook (huis aan huis) uit te laten gaan om, net als in Zuid-Vooruit (Reina gaat inlichtingen opvragen) het probleem gezamenlijk (de eerste keer) aan te pakken op bijv 1 middag en het daarna bij toerbeurt (alleen binnen je eigen gangpad) bij te houden. Het probleem zit hem er in, dat in onze buurt veel ouderen wonen, die hier (qua conditie) niet aan mee kunnen doen.
  2. B) Veronique gaat voor dit onderdeel ( maken flyer) op onderzoek uit

Een nieuw BC lid.

Er heeft zich voor onze BC een heer Wilfred de Kooy als lid voor de BC aangemeld tijdens zijn huurcontractgesprek. Mieke trof hem steeds niet thuis.Op voorstel van Hadja doet zij nu een briefje door zijn  brieven bus met de uitnodiging voor de volgende vergadering. Ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn..... die is op:

PS: Mieke kan je ons allemaal een week voor de vergadering een Agenda sturen met de te behandelen punten. Dat werkt wat makkelijker..

Vrolijke groet en tot

DINSDAG 10 maart 2020

om 12.30uur 

bij Meri Frakking

Melkweg 8 t

tel 0653375558