Wat is een Contactpersoon ?

Wanneer er in een wijk/woonblok onvoldoende activiteiten zijn om een BC in stand te houden of op te richten, kan er een Contactpersoon (CP) worden aangesteld. De CP is de ogen en oren van HBV De Sleutel en informeert De Sleutel over zaken die in de wijk spelen en van belang zijn voor de belangenbehartiging van de huurders.

Is er in uw omgeving (nog) geen BC en heeft u belangstelling Contactpersoon te worden, neem dan contact op met HBV De Sleutel.