Resultaten Algemene Ledenvergadering 2020   

Het is best wel raar dat we niet eens weten hoeveel leden de ALV 2020 hebben bezocht.

Het enige dat we weten, is dat acht  leden met vragen en opmerkingen gevolg hebben gegeven aan onze oproep om te reageren. Hen willen we hartelijk danken voor de tijd die zij genomen hebben om de jaarstukken en verslagen door te nemen en per mail te reageren. Enkele van de reacties, in willekeurige volgorde,  en ons antwoord daarop vindt u hier.

De Kascontrolecommissie (KCC) voor het begrotingsjaar 2019 werd gevormd door Els Penneweert en Richard de Bie. Het bestuur dankt hen beiden voor hun werk. De KCC wordt met het afsluiten van deze ALV op 15 november, ontbonden.

Alsof het een gewone ALV is, vraag ik ook nu wie zich wil aanmelden voor KCC 2020. U hoeft echt geen boekhouder te zijn, gezond verstand is genoeg. Meld u aan, dan kunnen we samen op een geschikt moment in 2021 de kasadministratie 2020 doornemen. Een mailtje naar hbvsltl@planet.nl is genoeg.

Als we het verloop van de Covid-19-pandemie bekijken en de inschattingen van de (echte) deskundigen horen, verwachten we niet dat we de volgende ALV op de normale tijd (rond april) kunnen organiseren. We denken op zijn vroegst na de zomer of zelfs verder in het najaar. Mogelijk dat we de BC-avond en ALV in elkaar schuiven en er iets moois van maken. Laten we hopen dat het lukt en dat wel elkaar dan weer op de normale wijze kunnen begroeten. Het bestuur ziet ernaar uit!

Namens het bestuur,

Jan van Dongen

Voorzitter ALV 2020