Welkom op de Algemene Leden Vergadering 2021

Fijn dat u er bent en dat u mee wilt doen met deze bijzondere wijze van vergaderen. Helaas weer via onze website. We hebben geprobeerd om de ALV fysiek te organiseren, maar vanwege  Corona is het is ons niet gelukt een locatie te vinden  waar we onder de onzekere (corona)omstandigheden een bijeenkomst konden plannen. Hopelijk voor de laatste keer op deze manier een ALV.

Hieronder leg ik u uit wat we van u verwachten.

  • Bij een normale, fysieke vergadering splitsen we de ALV in een formeel gedeelte waarin onderwerpen die wettelijk behandeld moet worden zijn geagendeerd en aansluitend presenteren we een thema. Dat laatste gedeelte gaat nu niet lukken.
  • We houden nu alleen het eerste deel van de vergadering en vragen u of u kunt instemmen met gevoerde beleid 2020. Dat beleid vindt u terug in het jaarverslag 2020, dat door Marlies (onze secretaris) is opgemaakt. Als u hierover vragen heeft of vindt dat zaken anders hadden gemoeten of dat het bestuur anders had moeten handelen dan horen we dat graag.
  • Daarnaast vragen wij u te kijken naar de kasadministratie 2020. Gelukkig hebben we 2 leden, Marcel Niessink en Jan Hoen bereid gevonden de Kascontrolecommissie te bemensen. Zij hebben de financiële bescheiden en het gevoerde financiële beleid gecontroleerd. Hun verslag daarvan is eveneens bijgevoegd. Zoals ook bij een normale ALV mag ook u hierover vragen stellen of opmerkingen plaatsen.
  • Tot slot ziet u de begroting 2021 van Jan (onze interim penningmeester). Heeft u vragen, stel ze.

Hieronder treft u 3 linken aan. Als u daar op klikt komt u bij het betreffende document.

  1. Jaarverslag 2020;
  2. Verslag Kascontrolecommissie 2020;
  3. Begroting 2020.

Heeft u opmerkingen of vragen over de deze stukken, stel ze vóór 30 oktober as.

Het emailadres is: hbvsltl@planet.nl

Ook als u geen vragen/opmerkingen heeft is het belangrijk van u te horen of u wel of niet kunt instemmen met het gevoerde beleid over 2020.

Stuur daarom altijd een mail met uw reactie vóór 30 oktober 2021.

Wij verzamelen al de reacties, beantwoorden deze per mail aan de inzender.

Na 1 november vindt u al de binnengekomen geanonimiseerde mailberichten en onze reactie daarop, op de website. Wanneer u dat wilt kunt u daarop tot en met 14 november as. weer reageren met een mail.

De ALV wordt gesloten op 15 november.

 De resultaten (het verslag) van de ALV 2020 wordt gepubliceerd in de eerste editie van Sleutelwoord van volgend jaar.

Heeft u vragen stel ze gerust.

 

Namens het bestuur,

Jan van Dongen

Voorzitter ALV 2020