Wat is een Bewonerscommissie ?

Een bewonerscommissie (BC) vertegenwoordigt de belangen van de huurders van De Goede Woning van een wijk of van één of meerdere bij elkaar gelegen complexen en is representatief voor en samengesteld uit deze groep huurders.

De BC praat met de consulent of wijkbeheerder van De Goede Woning over zaken als beheer en beleid die in hun werkgebied aan de orde zijn. Denk hierbij aan: onderwerpen die gaan over de directe woon- en leefomgeving zoals onderhoud, renovatie, schoonmaak, veiligheid, servicekosten etc.

Een BC is er voor de algemene belangen van de huurders en niet om individuele problemen aan te pakken.

Een BC komt op voor de specifieke belangen van de huurders in de wijk/complex.

Verenigd in een BC kunnen bewoners één stem laten horen naar De Goede Woning. Krachten worden op deze manier gebundeld en de huurders kunnen gebruik maken van de ondersteuning van de HBV De Sleutel en elkaars kennis en ervaring.

De BC werkt aan een prettige omgeving om in te wonen. Zij weten wat er leeft en speelt onder bewoners en bespreekt dit met De Goede Woning of spelen hier zelf op in.

Voorwaarden

De BC:

  • is opgenomen in de verenigingsstructuur van de HBV De Sleutel en onderschrijft de uitgangspunten van de vereniging;
  • stelt alle huurders van De Goede Woning in hun werkgebied in de gelegenheid zich aan te sluiten;
  • bestaat uit ten minste drie commissieleden;
  • komt ten minste één maal per kwartaal bij elkaar om zaken te bespreken;
  • houdt haar achterban op de hoogte van haar activiteiten en betrekt hen bij haar standpuntbepaling;
  • schrijft ten minste één maal per jaar een vergadering uit, waarbij alle huurders in hun wijk/complex worden uitgenodigd. Tijdens deze vergadering informeren zij hun achterban over de activiteiten in het afgelopen jaar en de  plannen voor het komende jaar;
  • neemt deel aan de BC avonden die de HBV De Sleutel één maal per jaar organiseert om de saamhorigheid te vergroten, informatie uit te wisselen, te discussiëren over (actuele) onderwerpen en om elkaars standpunten te horen en op elkaar af te stemmen.

Oprichten van een bewonerscommissie

Een BC wordt door bewoners zelf opgericht. Is er nog geen BC in uw buurt en wilt u een BC oprichten, neem dan contact op met HBV De Sleutel.