Samenstelling Algemeen Bestuur

 

Voorzitter: Vacant

 

Lid Dagelijks bestuur,

 

 

Secretaris: Mevr. A.L. (Marlies) van de Merwe E-mail

 

Lid Dagelijks bestuur

 

Vacant

 

Penningmeester

 

Lid: Mevr. M. (Leni) Kox

 

Lid Dagelijks bestuur,

Penningmeester (ad interim)

Coördinator bewonerscommissies

Met het ingaan van de nieuwe woningwet op 1 juli 2015 zijn er meer verantwoordelijkheden bij de huurdersbelangenvereniging terecht gekomen. Lijkt het u leuk hierin een actieve rol te vervullen? Neem dan alstublieft contact met ons op.