Vergadering BC Mandala op Donderdag 1 April 2021.

Tijd: 13.30 tot 14.30 uur.

Plaats: de voormalige brasserie van Mandala

Aanwezig: Pleun de Heer, Joke Amersfoort, Iki Huigen, Daan Roozenboom, Reina Wilbrink en Sieny Kalksma.

Afwezig met kennisgeving ; Krista Brouwer.

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Opmerkingen verslag 25 Februari 2021 : Geen.
 3. Mededelingen de Sleutel :

-Bij de Sleutel zijn nog steeds geen fysieke bijeenkomsten ? vergaderingen, daardoor minder te melden.

De zaal in Mandala bied voldoende ruimte om op afstand te vergaderen, hier mag de Sleutel in overleg gerust gebruik van maken. Hier is genoeg ventilatie ruimte!

-Reina vroeg zich af of de helpenden in de zaal verzekerd zijn bij ongelukjes, de BC werkt expres al met “bewoners” in plaats van vrijwilligers om dit punt te omzeilen, ieder verantwoordelijk voor eigen doen en laten!

-Reina vraagt ook of er nog door ons is gereageerd op de mail van Marlies, wat zou je doen als je energie besparende maatregelen mocht treffen in je woning voor een bepaald bedrag ( door gemeente aangeboden) ?

Heb gereageerd dat te denken valt aan radiator folie.

Ook lampen en een zuinige douchekop zijn opties !

 1. Mededelingen DGW :

-Daan geeft aan dat er geen tuinstoelen meer beschikbaar zijn voor Mandala. ( welke hier voorheen stonden )

-Veel lantaarnpalen op de parkeerplaats van Mandala staan schuin, hier is met auto's tegenaan gereden.

De palen zullen t.z.t. worden rechtgezet en voorzien van een “varkensrug” ter bescherming.

-de vijver zal binnenkort worden opgeschoond.

- het huishoudelijk regelement dat door Pleun is opgesteld zal door Krista Brouwer worden nagezien en evt. gecorrigeerd.

 1. Ingekomen stukken,

- Sieny vraagt of we bij elke garageplaats ook naast het garagenummer het huisnummer kunnen vermelden, Daan doet navraag!

- Sieny vraagt zich af waarom woningen die zonder garage worden aangeboden op Woonkeus net zo duur zijn als de woningen die met parkeerplaats ( in de kelder ) worden aangeboden ??

De eerste bewoners van Mandala kregen een apart contract voor de garageplaats (€50,00 ) en 1 voor de woning.

Nu zit alles bij elkaar in maar is er geen verschil in prijs met of zonder parkeerplaats.  Daan doet navraag.

 • Begin van het jaar kregen we een mail waarop werd gezegd dat de buitenzonwering, welke algeheel zeer slecht is ,zou worden bezien door twee zonwering specialisten en er twee offertes zouden komen voor vernieuwing.
 • We hebben er verder niets meer van vernomen, Buitink is inmiddels weer aan het oplappen….( Hr. Augustinus heeft dit in portefeuille ? )
 • Sieny vraagt zich af of er zicht is op vernieuwing van de slechte vloeren. ( portefeuille hr. Peter van 't Wout )
 1. Datum volgende spreekuur Maandag 26 April 2021 van 11.00 uur tot 12.00 uur in de grote hal van Mandala.
 2. Zitting nemen Iki en Sieny.
 3. Datum volgende vergadering Donderdag 29 April van 13.30 tot 14.30 uur in de voormalige Brasserie. ( op anderhalve meter afstand)
 4. Rondvraag : geen. Afsluiting door de voorzitter.

 

Met vriendelijke groet namens de BC  Mandala,

 

Sieny Kalksma.

VERGADERING BC MANDALA 25-02-2021

Tijd: 13.30 tot 14.30 uur.

Plaats: in de voormalige Brasserie.

Aanwezig: Pleun de Heer, Joke Amersfoort, Iki Huigen, Daan Roozenboom en Reina Wilbrink en Sieny Kalksma.

Afwezig met kennisgeving Krista Brouwer.

 1. Opening en welkom door de voorzitter.
 2. Opmerkingen verslag 28 Januari 2021, geen.
 3. Mededelingen de Sleutel, ook bij de Sleutel zijn momenteel door corona geen fysieke besprekingen.
 4. Mededelingen DGW ,
 • Daan geeft aan dat bijna alle oude alarm kastjes door Loohuis zijn verwijderd.
 • 1 Maart is de definitieve verhuizing van de ZGA.
 • De anti slip laag naar de ingang van de garage is gebarsten door de strenge vorst, deze zal bij de planning van 2022 hersteld worden.

      4a   Pleun geeft aan dat onze Bc. graag aanwezig wil zijn bij

              de planning van de verbouwing.

 1. Ingekomen stukken :
 • Er is grote verontwaardiging onder de bewoners dat het tuin meubilair volledig is weggehaald rondom Mandala.
 • Er is een brief van de gemeente Apeldoorn bij Pleun binnen gekomen omtrent de verhuizing van de ontmoetingsplek naar Orca. Pleun zal de brief kopiëren en bij de bewoners in de brievenbussen doen. Later meer hierover.
 • Pleun geeft aan Daan aan dat wij graag een sleutel van de toegangsdeur willen van de koffieruimte. Deze zal voorlopig nog gebruikt worden onder toezicht van de BC om bewoners er een kopje koffie te laten drinken of gezellig samen te zijn.
 • Ook wil de activiteiten commissie graag de beschikking over een paar afdelingsbergingen om spullen in op te bergen ( bingo, kraampjes ) zo ook de dame die hier gym lessen geeft zou dat graag willen .
 • Ons nieuwe zaaltje zal pas in Juni klaar zijn.
 • Dus grote zaal te gebruiken tot en met de invaliden toilet en het keukentje om kopjes te kunnen afwassen.
 • Verzoek om de vakkenkast uit de gesloten ruimte op te schuiven naar het toekomstige einde van de nieuwe zaal, fijn om spellen en puzzels en dergelijke in op te ruimen, Daan geeft dit door aan de manager, zodat het bij het bouwoverleg mee genomen kan worden !
 • De BC zal de verantwoording hebben over de nieuwe ruimte middels een bruikleen overeenkomst in verband met juridische zaken.
 • Pleun zal verder uitzoeken hoe het zit met de juridische onderbouwing, mede daar er geen statuten zijn.
 • Het door Pleun opgestelde concept huishoudelijk regelement zal ter beoordeling aan Krista Brouwer en Daan voorgelegd worden.
 1. Datum volgende spreekuur is Maandag 29 Maart 2021 van 11.00 uur tot 12.00 uur in de hal van Mandala.
 2. Joke en Pleun zullen zitting houden.
 3. Datum volgende vergadering is Donderdag 1 April van 13.30 tot 14.30 in de voormalige Brasserie.
 4. Rondvraag en afsluiting door de voorzitter.

 

Met vriendelijke groet namens de BC  Mandala,

 

Sieny Kalksma.