VERSLAG BESTUURSVERGADERING BC ZEVENHUIZEN HOOGBOUW

OP 22 september 2020

Aanwezig namens BC: Richard de Bie, Ralph Pieters Kwiers, Martijn van Kempen, Leni Kox

Aanwezig namens DGW: Erik Nengerman, Peter van ’t Wout.

Aanwezig namens De Sleutel: Leni Kox

Afwezig met bericht: Astrid vd Linden, Shirley Kwee, Christa vd Sprenge.

WELKOM

Leni heet alle aanwezigen welkom, fijn dat Peter er is om uitleg te geven over de servicekosten.

NOTULEN VORIGE VERGADERING

Geen vragen en opmerkingen.

INGEKOMEN STUKKEN

Geen ingekomen stukken.

MEDEDELINGEN VAN DE BC

Geen mededelingen

TOELICHTING AFREKENING SERVICEKOSTEN

-Peter van ’t Wout is aangeschoven om uitleg te geven over de hogere servicekosten en dan met name het elektriciteitsgebruik van de algemene ruimten.

De servicekosten zijn duurder uitgevallen omdat de energieprijs omhoog is gegaan. Er is een nieuw contract ingegaan dat duurder is. Om te voorkomen dat bewoners volgend jaar weer een onaangename verrassing krijgen in de vorm van een naheffing, zijn de servicekosten met 4 euro verhoogd.

Het is bekend dat er bewoners zijn die in hun bergingsruimte bijvoorbeeld een koelkast of diepvries hebben staan. Of dat er daar een scootmobiel of elektrische fiets wordt opgeladen. Als deze stroom ook door de gebruikers betaald moet worden, betekent dit voor iedere berging een aparte meter. Dit is kostbaar, het is goedkoper(voor de huurders) om het te laten zoals het nu is.

-Op de eerder gestelde vraag over de bijdrage voor de huismeester heeft Peter goed nieuws voor ons: deze kosten stoppen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Gedurende dit jaar betalen we de kosten nog wel gewoon door. Terugbetaling zal plaatsvinden bij de afrekening servicekosten van 2021. Bewoners ontvangen hierover een brief van DGW. Het verzoek is om, voordat de brief is verzonden, hierover niet met bewoners te spreken.

-In het kader van verduurzaming worden in 2021 de bovenlampen bij de voordeur vervangen door LED.

-Wat betreft de vragen over brandveiligheid: Er is een inspectie geweest, alles is in orde.

De plafondplaten zijn veilig, ze zijn geïmpregneerd. De officiële vluchtweg  is via het trappenhuis bij de lift.

Tot zover de uitleg van Peter, dank daarvoor!

MEDEDELINGEN DE GOEDE WONING

-De balie van het kantoor is in de middag gesloten. Er wordt nog steeds veel vanuit huis gewerkt.

-Er komt een camera bij het grofvuilhok, dit is om vervuilers makkelijker op te sporen en wellicht heeft de aanwezigheid van een camera een afschrikwekkende werking. Laten we het hopen!

-Er was al iemand heel actief met het afsteken van vuurwerk, regelmatig harde knallen! De identiteit van de vuurwerkgooier is inmiddels bekend, er worden maatregelen genomen.

-Aansluitend op wat Peter al heeft gezegd, geeft ook Erik aan dat er dit jaar extra aandacht is voor veiligheid. Dat betekent dat als een bewoner, met welke goede bedoeling dan ook, beneden in de hal een ‘gratis mee te nemen’ bankstel neerzet, deze bewoner hierover door Erik wordt aangesproken.

-Helaas hebben gesprekken met Herman de schoonmaker er niet toe geleid dat hij bijvoorbeeld een helper zou krijgen, er waren klachten over zijn functioneren. Hij werkt inmiddels bij een andere locatie, hier komt een andere schoonmaker (Marcel). Dat zal over een paar weken zijn, hij is nu op vakantie.

-Erik vraagt hoe de lijnen (1,5m afstand) bij de liften bevallen. Het is zoals verwacht, de mensen die altijd al afstand hielden doen dat nu ook en het zij ook dezelfde mensen die nog steeds met hun neus tegen de liftdeur gaan staan. Misschien dat een heel leuke ‘even hier wachten’ lijn mensen ertoe verleidt om toch afstand te houden. Dat weten we als de lijn er is.

MEDEDELINGEN VAN DE SLEUTEL

-Op de site van De Sleutel (https://desleutel-apd.nl/)staan de stukken voor de Algemene Leden Vergadering, dit jaar geen bijeenkomst, er is de mogelijkheid om online te reageren. Dit kan tot 25 oktober a.s. .

-BEWONERSVRAGEN

-Martijn wil graag weten hoe dik een dossier moet worden voordat er wordt ingegrepen door DGW.

Hij had te maken met veel overlast door de bezoeker van een bewoner, dit is vreselijk uit de hand gelopen, brandstichting, mishandeling.. Peter geeft hierop aan dat DGW naar de rechter moet om een huurder  te laten vertrekken. DGW kan wel een bewoner aanspreken op het gedrag van hun bezoekers. Het is niet eenvoudig om het aan te pakken.

Ralph vindt het eigenlijk onacceptabel dat er eigenlijk helemaal niets gedaan kan worden.

RONDVRAAG

-Ralph had graag met Christa willen spreken over het sociale dossier, hij kan vanwege zijn achtergrond een bijdrage leveren. Hij zal haar nu een mail sturen.

-Martijn sluit nog één vergadering aan, hij is inmiddels verhuisd, maar heeft nog een paar ‘losse eindjes’.

-Bij Richard wordt met laserlampjes naar binnen geschenen. Wat te doen? Online melden en doorgeven aan de politie.

Voor de volgende vergadering stuurt Leni t.z.t. voorstellen voor een datum.

AFSLUITING

Leni bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng.

 

 

 

 

 

VERSLAG BESTUURSVERGADERING BC ZEVENHUIZEN HOOGBOUW

OP 23-06-2020

Aanwezig namens BC: Richard de Bie, Ralph Pieters Kwiers, Martijn van Kempen, Shirley Kwee, Leni Kox

Aanwezig namens DGW: Erik Nengerman,

Aanwezig namens De Sleutel: Leni Kox

Afwezig met bericht: Astrid vd Linden, Christa vd Sprenge.

WELKOM

Leni heet alle aanwezigen welkom, fijn dat het nu weer mogelijk is om te vergaderen, gelukkig zijn we het Coronagebeuren tot nu toe allemaal goed doorgekomen.

NOTULEN VORIGE VERGADERING

Geen vragen en opmerkingen.

INGEKOMEN STUKKEN

Geen ingekomen stukken.

MEDEDELINGEN VAN DE BC

Geen mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DGW

Erik geeft aan dat bij DGW voorzichtig aan weer van alles wordt opgestart.

De buurtbeheerder is weer op kantoor, heeft geen spreekuur maar er kan wel een afspraak worden gemaakt. De verwachting is dat er  wel weer meer verruimingen aankomen.

MEDEDELINGEN VAN DE SLEUTEL

-De BC avond gaat dit jaar niet door, de ALV krijgt een andere invulling, hierover volgt nog meer info.

VEILIGHEID IN EN OM WONINGEN

- Naar aanleiding van vragen over onveilige elektrische installatie/zelf aangebrachte voorzieningen bij overleden bewoner: Er komt waarschijnlijk een artikel in Woonmagazine, dat is het enige wat op dit moment gedaan kan worden.

- De stickers voor het niet gebruiken van de lift bij brand zijn geplaatst.

- Martijn geeft aan dat het misschien ook mogelijk is om de liften zo aan te passen dat ze bij brand automatisch naar beneden gaan en dat daar dan de deuren openblijven staan.

 -Hoe brandgevaarlijk zijn de plafonds in het trappenhuis? Erik neemt dit mee in het overleg bij DGW.

BEWONERSVRAGEN

-De navraag over de servicekosten die bewoners van de Hoogbouw betalen voor de buurtbeheerder ligt bij DGW, de vraag is behandeld in het Regulier Overleg, er is nog geen antwoord. Door het Coronagebeuren is ook dit op een laag pitje gekomen, Erik neemt het weer op.

-Pakjesbezorging door met name DPD is een crime. Daarover klagen bij DPD!

-De vraag van Richard in verband met de toestemming van DGW aan KPN is inmiddels naar tevredenheid  door Peter beantwoord.

-Er zijn problemen met te ontvangen aangetekende poststukken, er zouden stukken weg zijn?

- De afrekening servicekosten is bij de bewoners bezorgd, er zijn vragen, met namen over de sterke verhoging van de stroomkosten voor gemeenschappelijke ruimten. Ook namens de BC wordt navraag gedaan bij DGW.

LOPENDE/ACTUELE ZAKEN

-De kwestie van kosten voor de Buurtbeheerder zijn al aan de orde geweest.

-Er liep al een onderzoek naar verduurzaming van de verlichting, Jos Penders heeft een proef gedaan met  LED lampen. Er komt een voorstel om in alle clusters gefaseerd alle lampen aan te passen.

-De burgemeester heeft samen met wethouder Nathan Stukker een werkbezoek gebracht aan Sprenkelaar, daarbij heeft hij ook ‘onze’ flats aangedaan, in gesprek met hem kwamen met name de afvaloverlast en integratie van nieuwe bewoners ter sprake.

In vervolg hierop kwam in de vergadering overlast door baldadige kinderen ter sprake.

Erik geeft aan dat het moeilijk is om te handhaven, maar hij pakt baldadige jongeren wel aan. Ralph is met name geïnteresseerd in overlast door bewoners met een Antilliaanse achtergrond, hij weet vanwege zijn eigen achtergrond veel van hun cultuur. Zijn bedoeling is om hierover nog nader in gesprek te gaan met DGW.

-Martijn meldt n.a.v. het eventueel plaatsen van een koolmonoxidemelder , dat deze op zithoogte geplaatst moet worden.

-Er zijn klachten over de schoonmaak, waarschijnlijk krijgt Herman versterking.

RONDVRAAG

Geen vragen.

Volgende vergadering op dinsdag 22 september 2020 om 20.00 uur.

 

AFSLUITING

Leni bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng.