Helaas…. de ALV 2021 gaat niet door

(tenminste niet als fysieke vergadering).

Ons kantoor is te klein om – rekening houdend met de normale opkomst – de anderhalve meter te waarborgen en daarom zochten we contact met StayOkay. Zij hadden al begin juni aangegeven dat zij geen definitieve afspraken wilden maken vanwege de (onzekere) Coronabeperkingen. Vervolgens heeft onze secretaris contact gezocht met andere mogelijke locaties om een ALV te houden. Na de persconferentie van het kabinet op 9 juli jl. haakten ook deze af en wilden zij ook geen toezeggingen doen voor na midden augustus, het tijdstip van de eerst volgende persconferentie.

 Daarmee werd duidelijk dat de geplande datum van 4 september vanwege de korte voorbereidingstijd (na de in de persconferentie genoemde 14 augustus) en de mogelijke handhaving of verscherping van de Corona-maatregelen niet haalbaar zal zijn.

 Evenals vorig jaar publiceren we het jaarverslag en de financiële verslagen op onze website. De leden kunnen daarover per mail vragen stellen, maar ook andere vragen zijn welkom. Per mail zal het bestuur dan antwoorden en deze geanonimiseerd plaatsen op de website. Daarmee geven we zo goed als mogelijk invulling aan onze statuten om elk jaar met een ALV de leden in de gelegenheid te stellen het bestuur te bevragen en het bestuur de gelegenheid om verantwoording af te afleggen over het gevoerde beleid.

Gelukkig hebben meerdere leden gereageerd op onze oproep om zitting te nemen in de Kascontrolecommissie (KCC). De penningmeester heeft medio augustus een afspraak gepland met de KCC om hun werkzaamheden te begeleiden. Als alles goed gaat kunnen we het verslag van de KCC samen met de jaarstukken in de tweede helft van augustus publiceren op onze website.

 

 Het bestuur van de HBV De Sleutel